ALG: Vacature voor algemeen directeur

ALG: Vacature voor algemeen directeur

 

Download in pdf.

Vacature voor algemeen directeur

in het Onze-Lieve-Vrouwecollege

Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen

voor indiensttreding op 1 september 2017

 

De school

 

De school ligt in het centrum van Antwerpen. Op de campus van het Onze-Lieve-Vrouwecollege zijn zowel de secundaire school  als de basisschool gevestigd.

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege behoort tot de vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen (IgnAS). Dit schoolbestuur is in Antwerpen-centrum verantwoordelijk voor het Onze-Lieve-Vrouwecollege en het Instituut van de Dames van het Christelijk Onderwijs (IDCO) en in Borgerhout voor het Xaveriuscollege. Deze scholen bieden opvoeding en onderwijs aan op basis van het ignatiaans pedagogisch project.

De scholen in Vlaanderen die werken volgens de principes van het ignatiaans pedagogisch project worden ondersteund door de begeleidingsdienst van de ignatiaans geïnspireerde scholen, Cebeco.

 

Profiel

De kandidaat

 • getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
 • is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur en de schoolvisie in open, communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;
 • is integer, objectief, discreet en betrouwbaar;
 • staat open voor diversiteit en voor de specificiteit van de grootstedelijke context;
 • is bereid om participatief, loyaal en complementair samen te werken met de andere directieleden van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (pedagogisch directeur, directeur 1° graad, directieteam basisschool);
 • is gemotiveerd om samen te werken met de andere directies van vzw IgnAS en de scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt;
 • geeft leiding aan de school vanuit vertrouwen in leerkrachten en leerlingen;
 • beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig leiderschap;
 • is een sterke maar warme en empathische persoonlijkheid;
 • is communicatief sterk en kan inspireren en motiveren;
 • kan inspireren en motiveren;
 • heeft respect voor de eigenheid die deze school kenmerkt;
 • bezit een brede competentie op pedagogisch-didactisch vlak;
 • heeft organisatorisch en coördinerend talent;
 • is gedreven en getuigt van een positieve ingesteldheid;
 • is flexibel en stressbestendig;
 • is discreet en communicatief vaardig;
 • heeft een luisterend oor en staat open voor nieuwe, soms verrassende ideeën;
 • is administratief vaardig en werkt nauwkeurig;
 • is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren;
 • is bereid om zich door nascholing te professionaliseren;
 • heeft bij voorkeur ervaring in het secundair onderwijs;

 

 

Taak

 

De directeur is verantwoordelijk voor het pedagogisch en organisatorisch beleid van het college, in nauwe samenwerking met de directieteams van het secundair onderwijs en van het basisonderwijs.

 

 • Deze verantwoordelijkheid omvat o.m. volgende bevoegdheden:
 • het algemeen-, pedagogisch-, personeels- en logistiek beleid;
 • de aanwerving, coaching en evaluatie van personeelsleden;
 • het opstellen en realiseren van het schoolwerkplan;
 • het stimuleren van betrokkenheid, motivatie en gelijkgerichtheid op basis van de schoolvisie bij alle medewerkers;
 • het vertegenwoordigen van de school naar buiten toe.

 

 • Als verantwoordelijke voor het Onze-Lieve-Vrouwecollege maakt de algemeen directeur deel uit van het Directiecomité van IgnAS (DirCo).

Dit impliceert o.m. wat volgt:

 • samenwerking met de Afgevaardigde Bestuurder van de vzw IgnAS;
 • actieve deelname aan de vergaderingen van DirCo;
 • aanwezigheid op de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van de vzw IgnAS.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 • houder van een masterdiploma dat voldoet aan de bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen;
 • bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs.

 

Kandidaatstelling

 

Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of mail ten laatste op 5 juli 2017 naar:

 

Vzw Ignatiaanse Scholen
T.a.v.   Peter Michielsens, voorzitter

Philippe Van Goethem, afgevaardigde bestuurder
Frankrijklei 77
2000 Antwerpen

 

e-mail: peter.michielsens1@telenet.be

olvc.philippe.van.goethem@gmail.com

 

 

Selectieprocedure

 

De Raad van Bestuur van de vzw IgnAS zal de ingediende sollicitaties onderzoeken en een eerste selectie doorvoeren. De kandidaten die overblijven na deze eerste selectie zullen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op maandag 10 juli 2017. De kandidaten die overblijven na deze tweede selectieronde kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een assessment. Na afhandeling van de selectieprocedure beslist de Raad van Bestuur over de aanstelling.

 

Statuut

De algemeen directeur wordt aangesteld in een vacante betrekking. Hij/zij heeft recht op een salaris, dat overeenkomt met de salarisschaal 525. De aanstelling als algemeen directeur zal na een proeftijd van twee jaar resulteren in een (engagement tot) vaste benoeming.

 

 

Sollicitatiegesprekken hebben plaats in Antwerpen.

 

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject ontvangen. Ze kunnen het ook raadplegen op :

http://www.jezuieten.org/nl/wat-we-doen/jongeren/jezuietencolleges/opvoedingsproject