Legende afkortingen:

JK = jongste kleuters: bijtjesklas, vlinderklas, kikkerklas en eendjesklas
OK = oudste kleuters: muizenklas, uiltjesklas, giraffenklas en vosjesklas

L = leerjaar (L1 = leerjaar 1, L2 = leerjaar 2,…)

KS = kleuterschool
LS = lagere school

ZZ = zwakke zwemmers