Voorzitter van de inrichtende macht

Dhr.  Peter Michielsens

vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen (IgnAS)
p/a Frankrijklei 77, 2000 Antwerpen
E-mail: peter.michielsens1@telenet.be

 

 

 

Algemeen directeur en directeur humaniora

Mevr. Cécile Veraert

Tel: 03/232.88.28
Gsm: 0473/53.61.15
E-mail: olvc.cecile.veraert@gmail.com

Directeur eerste graad

dhr. Chris Van Vliet

Tel: 03/232.88.28
Tel (privé): 03/236.90.70
GSM: 0475/97.17.63
E-mail: olvc.chris.vanvliet@gmail.com

Prefect

dhr. Peter Van Tongerloo

Tel: 03/232.88.28
E-mail: olvc.peter.van.tongerloo@gmail.com

 

Ouderraad humaniora

dhr. Frank Vande Weghe

E-mail: olvcantwerpen.ouderraad@gmail.com

frank.vande.weghe@hotmail.com

 

 

Centrum voor Leerlingbegeleiding

CLB-3 “De Wissel”
Dhr. Sebastiaan Pandelaers

Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
Tel: 03/637.50.60
Fax: 03/235.69.31
E-mail: sebastiaan.pandelaers@vclbdewisselantwerpen.be

 

Zorgleerkracht eerste graad

mevr. Katrien Thiré (email)

E-mail: olvc.katrien.thire@gmail.com

 

Leerlingbegeleiding 2de en 3de graad

mevr. Kristel De Leeuw

E-mail: olvc.kristel.de.leeuw@gmail.com

 

Coördinatie tweede graad

dhr. Geert Henderickx

E-mail: olvc.geert.henderickx@gmail.com

 

Coördinatie derde graad

mevr. Els Vochten

E-mail: olvc.els.vochten@gmail.com

 

Econoom:

mevr. Ingrid Hertogs

Tel: 03/232.88.28

E-mail: olvc.ingrid.hertogs@gmail.com

 

Webmaster en Coördinatie TOP!:

Mevr. Mieke Van Oevelen

Email: olvcmiekevanoevelen@gmail.com

 

ICT-coördinatie:

dhr. Johan Cornillie

E-mail: olvcjohancornillie@gmail.com

 

Sportcentrum Mariënborgh:

Doornstraat 65
2650 Edegem
Tel cafetaria: 03/828.95.25
Tel secretariaat: 03/827.86.64

 

Pedagogische begeleiding:

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingsdienst. Dit team werkt vanuit CEBECO, de koepel van de Vlaamse jezuïtencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.