ALG : werfwissel Noorderlijn

ALG : werfwissel Noorderlijn

De volgende fasewissel aan de werken van de Noorderlijn is nu voorzien voor het einde van deze maand februari.

Tegen dan zou de lus aan het einde van de Louisa-Marialei afgewerkt moeten zijn en verschuift de werfzone tot tegen de gevel van de Frankrijklei.  De ventweg verschuift verder van de gevel.

Het is mogelijk dat gedurende enkele uren de toegang naar de gevel onderbroken wordt wanneer de hoofdriolering in een bepaalde zone wordt aangelegd.  Hiervan krijgen we nog een gedetailleerde planning.