LS : OLVC doet mee aan de Vlaamse week tegen pesten

LS : OLVC doet mee aan de Vlaamse week tegen pesten

Traditioneel werkt men in heel Vlaanderen de week voor de krokusvakantie rond de pestproblematiek, tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten, van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’.  Ook onze school doet hieraan mee.  Dit jaar wordt er specifiek gewerkt rond de samenwerking tussen kinderen en volwassenen in de strijd tegen pesten.  In dit kader past ook de actie die Ketnet op poten heeft gezet, nl. ‘Trek een smoel tegen pesten’.  Met deze actie wil men op een ludieke en expressieve manier een krachtig signaal tegen pesten geven.  Ook hier springen wij mee op de kar.  Alle leerkrachten van de lagere school hebben een ‘smoel’ getrokken, en die foto’s worden maandag op de school verspreid.  In de klassen zullen de leerlingen hier ook toe uitgenodigd worden.  Daarnaast worden er ook in alle klassen lessen gegeven rond de pestproblematiek, hoe hiermee om te gaan, en hoe we dit best aanpakken.  Dit gebeurt rond verhalen, prentenboeken, filmpjes en artikels.   Hopelijk draagt deze week in onze strijd tegen pesten op school.