ALG : update Noorderlijn

ALG : update Noorderlijn

Begin volgende week, tijdens de krokusvakantie, plant de Noorderlijn een fasewissel.  Dan start de aanleg van de zone tegen de gevels tussen de Louiza-Marialei en de Maria-Theresialei.  De werken verschuiven dan tot bijna tegen de gevels, de ventweg verschuift verder van de gevel.  De aannemer voorziet dan doorsteken van de ventweg naar de gevels voor aangelanden en bewoners.

Belangrijk :

  • De keerlus op de kop van de Louisa-Marialei gaat terug open.  Als het verkeer dat de Louiza-Marialei inrijdt moet terugkeren via de lus.  De rechtsaf beweging naar de Frankrijklei is enkel toegelaten voor bewoners en aangelanden.  OUDERS DIE HUN KINDEREN AFZETTEN AAN DE SCHOOL BEHOREN NIET TOT DEZE CATEGORIE.
  • De ventweg t.h;v. Frankrijklei 91 (USG people blijft afgesloten)
  • Het voetpad zou voorlopig wellicht wel beschikbaar blijven.