LS : Sentathlon

LS : Sentathlon

Op woensdag 15 maart organiseert onze school de 25e sentathlon op het sportdomein Mariënborgh.  In het verleden was deze loopcross voorbehouden voor de klassen van de middelbare school.

De klassen lopen dan voor verschillende goede doelen.

 

Sinds drie jaren lopen ook  kinderen van de lagere school mee, met name de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar.

 

De kinderen lopen voor 1 heel belangrijk doel: het sociaal fonds van onze lagere school.  We stellen vast dat de economische en financiële crisis voor een aantal gezinnen met kinderen in onze school steeds harder toeslaat.  De voorbije jaren ondersteunden we deze mensen o.a. met de verkoop van tweedehandsuniformkledij, financiële ondersteuning van één- en meerdaagse uitstappen, …

Dit fonds willen we verder uitbouwen en vandaar, vanuit een soort solidariteitsgedachte, het idee om deel te nemen aan de sentathlon georganiseerd door onze middelbare school.

 

Hiervoor doen we in de eerste plaats een beroep op onze kinderen.  Het zijn zij die een sportieve prestatie mee zullen helpen omzetten in gelden voor het sociaal fonds.

 

We doen ook een beroep op onze leerkrachten en directie.  Zij moeten heel het gebeuren in goede banen leiden en heel misschien lopen ook zij wel een rondje mee.

 

Tenslotte doen we voor deze activiteit ook beroep op de ouders van de kinderen, en wel voor 2 verschillende zaken.

  1. De kinderen ondersteunen bij het zoeken van zoveel mogelijk sponsors (zie bijhorende sponsorblad). Alles wordt verrekend via de gemiddelde snelheid van de gehele klasgroep. Om jullie een idee te geven : de gemiddelde snelheid van de leerlingen bedroeg vorig jaar 13 à 14 km/u.
  2. Bussen inleggen kost handenvol geld, geld dat we meteen van de winst moeten aftrekken en dat is bijzonder jammer. Daarom doen we graag beroep op jullie, ouders, om de kinderen rechtstreeks naar Mariënborgh te brengen en daar te komen halen, of mee te helpen om een carpooling te organiseren vanuit de school (zie bijhorend blad in verband met het vervoer).

 

We hopen alvast op een heel aangename voormiddag en schitterende prestaties van de kinderen.   Een behoorlijk grote groep is via ‘start to run’ en ‘one mile a day’ trouwens vrij goed getraind.

Graag willen we ook onze dankbaarheid uitdrukken naar de collega’s van de middelbare school.   Zij zorgen voor de volledige organisatie en nemen ons op binnen de organisatie.

Als school hopen we hierdoor alvast een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld.  Wij zijn u alvast heel dankbaar voor uw solidaire medewerking.