HUM: TOP! 2de trimester

HUM: TOP! 2de trimester

Foto’s: de TOP!-sessies in het 2de trimester

In de sessies Uitdaging maakten de leerlingen verder kennis met de drie domeinen: Mens & Maatschappij, STEM en Talen.  Door de sessies Versterking wonnen vele leerlingen aan vertrouwen voor wiskunde en/of Frans.

Morgen, tijdens de laatste sessie van dit trimester, leggen we de focus op de voorbereiding van de naderende proefwerken.

Alle informatie over Talenten Ontdekken/Ontwikkelen Proeven in de eerste Moderne vind je via deze link.

Hebt u toch nog vragen?  olvc.mieke.van.oevelen@gmail.com of olvc.chris.van.vliet@gmail.com