HUM: Laureaat in de Latijn Olympiade !

 

24e OLYMPIADE LATIJN EN GRIEKS INGERICHT DOOR DE VZW CERTAMINACOMITÉ

WWW.CERTAMINA.BE

SECRETARIAAT: DRAKENHOFLAAN 15, B-2100 DEURNE GUIDO.HALSBERGHE@LIVE.BE – 03 235 94 88

Gent, 27 maart 2017

Betreft: Vergiliuswedstrijd 2016-2017

Beste leerkracht

Dit jaar hebt u met uw klasgroep deelgenomen aan de Vergiliuswedstrijd. De jury beoordeelde 91 kopijen in twee fasen. Na een eerste fase werd ongeveer 1/3 van de ingezonden vertalingen weerhouden voor een tweede juryronde. 14 klasgroepen werden in die tweede ronde genomineerd als laureaat of voor een eervolle vermelding.

Tot onze vreugde mogen wij u meedelen dat de vertaling van uw klasgroep door de jury werd geselecteerd voor de tweede juryronde. Daarin behoorde uw vertaling tot de beste inzendingen. Wij zijn dan ook verheugd u te mogen meedelen dat de uw klasgroep (5LWE-LWIb) laureaat werd van de Vergiliuswedstrijd 2016-2017.