HUM: Frans leren in Brussel

In het kader van het uitwisselingsproject Frans bezochten onze tweedejaars de stad Brussel.  Ze werden rondgeleid door hun correspondentievrienden van Collège Cardinal Mercier.  Uiteraard was de voertaal deze keer Frans!