HUM: Agenda laatste schooldagen

Donderdag 29/06

  • 8u30-17u (werkruimte): inleveren huurboeken.
  • VERPLICHTE SCHOOLDAG voor alle leerlingen van 1 t.e.m. 5:
  • 9u: ALLE LEERLINGEN 1-2-3-4 AANWEZIG op de speelplaats
  • 9u45: ULTIEME TIJDSTIP waarop LEERLINGEN 5 aanwezig zijn op het voetpad voor Sint-Michiel (Amerikalei).
  • 10u (Sint-Michiel, Amerikalei): gebedsviering
  • Nadien: Rapportuitreiking op het college
  • 15u-19u: Oudercontacten

Vrijdag 30/06

  • 10u-12u: Oudercontacten