HUM: Herinnering studiekeuze 2017-2018

De leerlingen van de eerste en tweede graad die hun formulier “(voorlopige) studiekeuze 2017-2018” nog niet ingeleverd hebben, worden eraan herinnerd dat wie niet tijdig zijn/haar studiekeuze kenbaar maakt het risico loopt met “volzette klasgroepen 2017-2018” geconfronteerd te worden (en dus eventueel genoodzaakt zal zijn om een andere studierichting of een andere school te kiezen).

Indien de voorlopige studiekeuze omwille van de juni-resultaten en/of het behaalde attest gewijzigd dient te worden, moet dit – om bovenvermeld risico te vermijden – ten allerlaatste gebeuren op dinsdag 4 juli 2017 (voor 10u).

(uit WM36-37-38)