HUM: Inspraak op het college

HUM: Inspraak op het college

In de graadraad krijgen de leerlingen van de eerste graad inspraak.  (foto van dhr. Van Vliet)  Elke klas verkoos één of twee afgevaardigden die hun zegje zullen doen over de examenroosters, nieuwe voorstellen lanceren, fijne acties uitwerken, … kortom hun klas vertegenwoordigen.

Leerlingenparticipatie vinden we in alle graden van groot belang en willen we dit schooljaar graag meer in de kijker zetten en aanmoedigen.  Heb je interesse om deel te nemen aan de leerlingenraad?  Spreek zeker je klassenleerkracht aan!