Uitgang lagere school

Uitgang lagere school

Beste ouders,

Morgen verlaten alle kinderen de school uitzonderlijk via de poort van de humaniora aan de Rubenslei.  Ouders wachten op het voetpad, de poort is te smal om binnenkomend en uitgaand wandelverkeer tegelijkertijd te organiseren.  We dreigen dan te vaak te botsen.  Met dank voor het begrip.  De studie verloopt zoals steeds via Frankrijklei 91.  Blauwe poort