HUM: Project Mobiliteit in WW en SEI (2MW)

HUM: Project Mobiliteit in WW en SEI (2MW)

In de lessen wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie werken de tweedejaars momenteel rond Mobiliteit.