HUM: Die Grenzgänger

HUM: Die Grenzgänger

In het kader van de herdenkingsplechtigheden rond “100 jaar Grote Oorlog” had dhr. R. Lüdeking, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België, de MT-leerlingen van onze school op vrijdagnamiddag 17 november uitgenodigd op een voorstelling van de groep “Grenzgänger”.  Deze Duitse groep bracht op een stemmige manier (soldaten- en andere) liederen uit de tijd van WO I. De avond voordien hadden ze opgetreden in Bastogne (War Memorial) en na hun optreden bij ons trokken ze nog naar Dranouter.
De humaniora van IDCO bood ons de gelegenheid om deze voorstelling te laten doorgaan in hun feestzaal.  Het was aangenaam om samen met hun MT-leerlingen van dit concert te genieten.  Het Vredesconcert werd afgesloten met een door de Duitse ambassade aangeboden receptie in Christina van Zweden.