HUM: 8 OLVC-ers plaatsen zich voor de 2de ronde!

HUM: 8 OLVC-ers plaatsen zich voor de 2de ronde!

Op woensdag 15/11 namen in totaal 3219 leerlingen deel aan de eerste ronde van de chemie-olympiade, waarvan 32 OLVC-ers: een nieuw record! De cesuur lag op slechts 69%, het Vlaamse gemiddelde op 48%.

Het OLVC-gemiddelde lag op 57% en 8 (acht !) leerlingen wisten zich te plaatsen voor de tweede ronde.

Proficiat aan Sabri Chakouh, Alina-Elena Crisu, Axel De Roeck, Glen Ferra, Kakra Nimako, Sebastien Stevens en Frederik Van den Abbeele (allen van 6WeWib) en Philippe Voet (6GWe).

We wensen hen veel succes in de tweede ronde (op 28/2/2018)