HUM: Een prachtige poëzie-voorstelling van de TOP!-groep uitdaging talen

In de TOP!-module “Uitdaging Talen” gingen de leerlingen, onder begeleiding van dhr. Standaert en mevr. Lemmens, creatief aan de slag met taal en schreven ze hun eigen gedicht.  In de laatste sessie van dit trimester brachten ze deze prachtige voorstelling.  Dikke proficiat aan alle leerlingen!

Dhr. Van Vliet, directeur eerste graad: “Ik was vandaag onder de indruk van de poëtische presentatie! Indrukwekkend welk groeiproces deze leerlingen op 4 weken doorgemaakt hebben.”

Mevr. Van Oevelen, coördinator TOP!: “De positieve sfeer tussen de leerlingen, het niveau van de gedichten, de samenwerking, het respect voor elkaar bij het toonmoment, de creativiteit, …  Ik zal met volle energie en enthousiasme op de komende informatieavond TOP! voorstellen!  De leerlingen leren hier zo veel meer dan taal alleen.

Alle informatie over deze en andere talent-modules bij TOP! in de eerste graad kan je terugvinden via deze link.

TOP! Uitdaging Talen