Educate Magis op het OLVC

Educate Magis op het OLVC

Alisya, Sélune, Dries en Raphael  brachten een bezoekje aan mevrouw Veraert, algemeen directeur van de school.  Ze kwamen niet met lege handen.  Ze hadden een cadeau bij,  nl. de werldkaart  van Educate Magis.  Op deze werldkaart staan alle Jezuïetenscholen wereldwijd aangeduid  (een groter exemplaar van deze kaart vind je op de eerste verdieping ter hoogte van de Manresa ruimte).

De kaart leert ons o.a. dat er wereldwijd  805 Jezuïetenscholen zijn met 779 940 leerlingen en 47 681 leerkrachten.  Mevrouw Veraert heeft dus 804 collega directeurs om ervaringen uit te wisselen of samen te werken.  En dat hoeft niet direct een school uit Hawaï of Australië te zijn, maar dromen mag altijd!