HUM: Schone kleding in TOP!2

HUM: Schone kleding in TOP!2

In TOP! Uitdaging Mens, maatschappij & economie werken de tweedejaars dit trimester rond “schone” kleren. Waar komen onze kleren vandaan? Werden ze in goede omstandigheden gemaakt? Hoe komen we tot goedkope of eerder dure kledij?