HUM: Activeren en motiveren in TOP!

HUM: Activeren en motiveren in TOP!

In de TOP!-sessies proberen in te zetten op het  activeren en motiveren van de leerlingen.  Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op het leerproces, zich verbonden voelen met de leraar en medeleerlingen en actief zijn.

Tijdens TOP! komen we los van het klassieke lesgeven en doen we aan co-teaching.  Dit laatste betekent dat de leerlingen in de meeste sessies twee leerkrachten voor de klas hebben.  Dankzij dit ‘samen lesgeven’ kunnen leerlingen meer individueel begeleid worden, krijgen zij meer feedback en zijn andere activerende werkvormen mogelijk.

De belangrijkste vaardigheid die een school kan doorgeven, is leerlingen in staat stellen zichzelf te motiveren.

Co-teaching in kleinere, klasoverstijgende groepen en ‘anders-leren’ zijn de troeven van dit project en worden door de leerlingen als zeer leerrijk en motiverend beschouwd.  Ook de extra uitdaging of versterking zonder de druk van punten ervaren ze als positief.  Voor TOP! hebben we er bewust voor gekozen te evalueren op vaardigheden.

Meer info over TOP! 

Een foto uit de module “versterking wiskunde”

Een foto uit de module “versterking wiskunde”: Wie haalt het eerste vijf op een rij voor elke kleur? – herhalingsoefeningen op de “bewerkingen met breuken en decimale vormen”