HUM: Schrijf-ze-vrij-dag

HUM: Schrijf-ze-vrij-dag

Vorige vrijdag hebben er weer veel leerlingen zich vrijwillig ingezet voor de Schrijf-ze-vrijdag van Amnesty International.