HUM: Actief luisteren

HUM: Actief luisteren

De leerlingen van 4HW bezochten 22 maart een rusthuis voor een observatie en een oefening op “actief luisteren” in het kader van de lessen gedragswetenschappen.