HUM: Proefwerk-analyse tijdens TOP!

HUM: Proefwerk-analyse tijdens TOP!

Tijdens TOP! gingen we vandaag in het eerste jaar actief aan de slag met de paas-proefwerken Frans, Nederlands en wiskunde.  De leerlingen kregen per klas de kans om samen met 2 (of zelfs drie) vakleerkrachten hun proefwerk te analyseren.

Hoe kan het volgende keer (nòg) beter?  Was je voldoende voorbereid?  Hoe voelde je je tijdens het invullen van het examen? Heb je de vragen goed gelezen?  Heb je volledig geantwoord?  Begreep je alle vragen?  Op welke onderdelen was er vooruitgang en waar moet je dit trimester nog aan werken?

Uit deze en veel meer vragen, kunnen leerlingen (én leerkrachten) samen veel leren.

Meer informatie over het TOP! (Talenten Ontdekken/Ontwikkelen en Proeven van…) in de eerste graad.