HUM: Uniformtruien

De leverancier meldt ons dat de uniformtruien enige vertraging oplopen. U kan dus nog niet langskomen voor de aankoop van de uniformtrui. Via de website en smartschool houden we u verder op de hoogte. Het volledige vernieuwde uniformreglement vindt u in het schoolreglement (klik hier) op p. 31 en p. 32

Met vriendelijke groeten

De directie