Humaniora

mrt
08

HUM: Schrijf-ze-vrij-dag

Vorige vrijdag hebben er weer veel leerlingen zich vrijwillig ingezet voor de Schrijf-ze-vrijdag van Amnesty International.  

DETAIL
mrt
07

HUM: Vrijdag Magdag

Vrijdag 2 maart 2018 Klasse, het Vlaamse tijdschrift voor leraren, riep in haar vorige editie op om op vrijdag 2 maart over het muurtje te kijken en op een andere manier les te geven.  Machteld Overmeire (BIO) en Werner De Smet (DU) sloegen de handen in elkaar en daagden 5GWE-LWE-MTWE uit met een gesmaakt lessenpakket […]

DETAIL
feb
27

HUM: Olympiade-nieuws!

De resultaten van de VWO (Vlaamse Wiskunde Olympiade) zijn binnen: onze leerlingen hebben het uitstekend gedaan en zitten comfortabel boven het Vlaamse gemiddelde: het feit dat iedereen van een wiskundige richting deelneemt, maakt dat we deze resultaten representatief mogen noemen voor het -hoge-niveau van onze richting met sterke wiskunde. Voor het vijfde jaar behaalt OLVC […]

DETAIL
feb
22

HUM: Activeren en motiveren in TOP!

In de TOP!-sessies proberen in te zetten op het  activeren en motiveren van de leerlingen.  Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op het leerproces, zich verbonden voelen met de leraar en medeleerlingen en actief zijn. Tijdens TOP! komen we los van het klassieke lesgeven en doen we aan co-teaching.  Dit laatste betekent dat de leerlingen […]

DETAIL
feb
22

HUM: Durven kiezen!

Onze tweedejaars maken deze week kennis met de studierichtingen in de tweede graad.  Na de paas-proefwerken kunnen de leerlingen een proef-studiekeuze maken voor de tweede graad.  Dit is een voorlopige (!)  studiekeuze.  De klassenraad zal deze keuze bespreken en feedback geven.   Nog twijfels?  De I-LIKE-test van onderwijskiezer.be kan je helpen in de zoektocht naar de […]

DETAIL

HUM: Rechtstreekse inschrijvingen 1ste jaar humaniora

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege kiest er bewust voor om niet deel te nemen aan het Meldjeaan-platform. Als Ignatiaanse school hebben we een eigen identiteit waar we bewust mee willen omgaan. Ook de andere jezuïetenschool in Antwerpen,  Xaverius in Borgerhout, maakte dezelfde keuze. In het krantenartikel kan u de visie van de jezuïetencolleges lezen, verwoord door Alex Peeters, directeur […]

DETAIL
feb
10

HUM: Bezinningsdagen 2MWb en 2MWd

Deze week gingen de leerlingen van 2MWb en 2MWd, samen met hun klassenleerkracht, op bezinning naar de jeugdherberg in Zoersel.
DETAIL
feb
09

HUM: Taaluitwisseling Frans

De leerlingen van 2GL hebben deze week een heleboel activiteiten voor hun collega-leerlingen uit Arlon in petto: kennismaking en ijsbrekers om elkaar beter te leren kennen, een bezoek aan het MAS, het havenpaviljoen en taalspelletjes op school.  

DETAIL

Geachte heer, geachte mevrouw

Volgende week, op woensdag 27 februari, nodigen we graag uw zoon of dochter uit op het Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen: we houden dan, zoals reeds aangekondigd, een openlesmoment voor het eerste leerjaar secundair (1A).

Toegang tot de gebouwen verloopt hiervoor via Frankrijklei 91: vanaf 13.30 u.  kan uw zoon/dochter terecht bij ons via de hoofdingang.

Om 14 u. starten de proeflessen.

U kan uw zoon of dochter opgeven voor deze openlesdag met een antwoord op dit bericht. In het lespakket zit ook een introductielesje Latijn: zou u ons omwille van organisatorische redenen willen laten weten of uw zoon of dochter dit lesje Latijn wil bijwonen?

De proeflessen eindigen om 16 u.

U bent welkom vanaf 15.30 u. in de lerarenrefter van onze school, waar we u graag een drankje en een versnapering aanbieden: u kan dan in gesprek  gaan met de aanwezige leerkrachten.

Met dank voor uw belangstelling,

Chris Van Vliet, directeur eerste graad

Cécile Veraert, algemeen directeur