Een nieuwe graad houdt ook een nieuwe keuze in. Het spreekt echter voor zich dat nagenoeg alle studierichtingen van de derde graad steunen op een voorkennis die in de tweede graad is opgedaan. Als je dus van studierichting wenst te veranderen,  informeer je best bij de directie of zij de overgang toestaat en zo ja, voor welke vakken bijgewerkt moet worden.

Er is ook nog het wettelijke aspect dat voorschrijft dat je de laatste twee leerjaren in dezelfde studierichting moet volgen.

Studierichtingen

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege biedt volgende studierichtingen aan in de 3de graad:

 • Grieks-Latijn
 • Grieks-wiskunde (met 6 of 8u wiskunde)
 • Grieks-wetenschappen
 • Latijn-moderne talen
 • Latijn-wiskunde (met 6 of 8 u wiskunde)
 • Latijn-wetenschappen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Wetenschappen-wiskunde (met 6 of 8 u wiskunde)
 • Economie-wiskunde (met 6u wiskunde)
 • Economie-moderne talen
 • Humane wetenschappen

In de derde graad organiseert het college de studierichting Sportwetenschappen niet.

Studierichtingen met economie

Meer info over Economie vind je terug in de brochure “Ik kies voor Economie!” in het menu bovenaan.

Studierichtingen met Grieks en/of Latijn

Het spreekt vanzelf dat deze studierichtingen enkel toegankelijk zijn voor leerlingen die in de tweede graad een soortgelijke studierichting gevolgd hebben.  In de derde graad staat de interpretatie van authentieke geschriften centraal.  Hierbij roept de aangeboden literatuur op tot inlevingsvermogen, tot genieten van formulering en inhoud, zelfreflectie en kritisch denken.

Meer info over Latijn vind je terug in de brochure “Ik kies voor Latijn!” in het menu bovenaan.

Studierichtingen met moderne talen

Ongetwijfeld heb je al ervaren hoe nuttig het is talen te kennen.  Zowel voor je verdere studie als in je beroepsleven zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits absoluut onmisbaar. Maar de weg naar het verwerven van een vreemde taal is lang. Je moet er voortdurend aan werken.

Garanderen dat je op het einde van je humaniora vlot converseert met een inwoner van Parijs, Londen of Berlijn kunnen we niet. We willen dat wel met jou nastreven maar de conversatietijd blijft steeds beperkt. De mate waarin je taalvaardigheden verwerft, is afhankelijk van je aanleg en interesse, maar zeker ook van je studie-inzet en bereidheid om te leren.

Zoals voor elke ASO-richting staan heel wat wegen in het hoger onderwijs voor je open. Uiteraard sluiten talenrichtingen het best aan.

Studierichtingen met wiskunde en/of wetenschappen

Wiskunde is de taal van de positieve wetenschappen (fysica, biologie, chemie, …)  en de theoretische basis voor tal van technologische toepassingen die onze maatschappij sterk beïnvloed hebben: kernenergie, telecommunicatie, informatica, maar ook kernraketten, zure neerslag, genetische manipulatie, … .  Om tegenover deze uitdagingen van de maatschappij een verantwoorde houding aan te nemen,  is kennis van en inzicht in de exacte wetenschappen noodzakelijk.

De keuze tussen een zwaar wiskundepakket (aangevuld met een zwaar pakket wetenschappen) of een minder zwaar moet gebaseerd zijn op je aanleg en interesse.  Daarbij moet je ook rekening houden met je eventuele studiekeuze na het secundair onderwijs.

Het 8-urenpakket in de derde graad samen met 3 uur fysica, 2 uur chemie en 2 uur biologie richt zich hoofdzakelijk tot sterk wetenschappelijke richtingen zoals burgerlijk ingenieur, polytechnische afdeling, licentiaat wiskunde, natuurkunde of informatica.

Het 6-urenpakket biedt voldoende bagage voor richtingen zoals bio-ingenieur, industrieel ingenieur, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur, architectuur en geneeskunde. Wegens het sterk  theoretische karakter van deze studierichtingen blijven ook andere hogere studies  voor je open.

Meer info over Wiskunde in de derde graad vind je terug in de brochure “Ik kies voor Wiskunde!” in het menu bovenaan.

Studierichting Humane Wetenschappen

Noodzakelijke belangstellingspunten

 • aanleg en belangstelling hebben voor een algemene vorming
 • willen verder studeren in het hoger onderwijs
 • van de tweede naar de derde graad meer en meer geboeid geraken door een breed gamma van abstracte leerinhouden, in het bijzonder in gedrags-en cultuurwetenschappen.

Noodzakelijke attitudes en vaardigheden

 • openheid, kritische zin, goed intermenselijk contact
 • bereidheid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen
 • ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij
 • creatief kunnen denken om de aangeboden leerinhouden kritisch te beoordelen

Eisen inzake richtingsvakken

 • goede resultaten voor alle vakken
 • in staat zijn zelfstandig te werken
 • communicatieve vaardigheden bezitten (lezen, luisteren, spreken, schrijven)
 • sterk inzicht in teksten hebben
 • vaardigheid hebben om in aangeboden tekstmateriaal een structuur te herkennen

Toekomstmogelijkheden

De studiekeuze in het vervolgonderwijs is gericht zowel op bachelor-als op masteropleiding, voor alle opleidingen met sociale en culturele inslag.

Meer info over HW vind je terug in de brochure “Ik kies voor HW!” in het menu bovenaan.

Lessentabel 5de jaar

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/IkKiesVoorEconomie-2016-2017.pdf” title=”IkKiesVoorEconomie ! 2016-2017″]

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/brochure-Latijn-OLVC.pdf” title=”brochure Latijn OLVC”]

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/03/folder-HW.pdf” title=”folder HW”]

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/Ik-kies-voor-wiskunde3de-graad.pdf” title=”Ik kies voor wiskunde(3de graad)”]

Lessentabel 6de jaar