In het kader van de hervorming die in het schooljaar 2019-2020 aanvat, stellen we op donderdag 10 januari om 19u30 het vernieuwde studie-aanbod aan u voor.  Wees welkom!

De informatie die u op deze pagina kan lezen betreft het studie-aanbod voor schooljaar 2018-2019.  Binnenkort zal u ook op deze pagina meer kunnen lezen over het vernieuwde studie-aanbod vanaf september 2019.

De eerste graad is gemeenschappelijk: er bestaat nog geen onderscheid tussen de onderwijsvormen en alle leerlingen krijgen voor het grootste gedeelte dezelfde vakken met eenzelfde aantal lestijden.

In deze graad maak je geen studiekeuze die bepalend is voor later.
Uitzonderingen hierop zijn Grieks en Latijn: als je deze vakken wil nemen, moet je in het 1ste leerjaar voor Latijn en in het 2de leerjaar voor Grieks kiezen. In de tweede graad kunnen we je zonder deze voorkennis niet toelaten.

In het eerste leerjaar krijg je 27 uren gemeenschappelijk. De keuze van vijf lesuren is afhankelijk van de keuze tussen Klassieke Studie (Latijnse) of Algemeen Vormende (moderne). De keuze tussen Latijnse en Moderne berust niet alleen op de resultaten die in het lager onderwijs behaald werden. Ook de interesse en de inzet moeten aan de basis van die keuze liggen.

Klassieke vorming (Latijn)

In het 1ste jaar Klassieke Vorming heb je 5u/week Latijn, een inleiding tot Grieks en antieke cultuur.  Door klassieke talen te bestuderen verruim je je kijk op de wereld en leer je de wortels van onze Europese cultuur begrijpen.  Je verdiept je kennis van de moderne talen. Je traint je geheugen en leert abstract redeneren.  Je leert taal en teksten te doorgronden.  Daardoor krijg je een unieke en verruimende blik mee voor je verdere leven!

Algemene vorming (Moderne)

  • Meer verwerkingstijd

In de 1ste Algemeen Vormende is er meer tijd voorzien om het programma van de hoofdvakken door te maken. Voor Frans, wiskunde en Nederlands heb je telkens één uurtje extra. Je hebt niet meer leerstof maar wel meer verwerkingstijd.

  • Talenten Ontdekken/Ontwikkelen en Proeven

De leerlingen in 1AV krijgen 2u per week TOP!.
In een dynamisch concept gaan samen op zoek naar jouw talenten en interesses!
Je krijgt de kans je te verdiepen binnen jouw interesses en zo je talenten verder te ontwikkelen. Volgende modules Uitdaging worden aangeboden: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Talen en Mens & Maatschappij)
Je krijgt de ruimte om je te versterken in domeinen die moeilijker gaan en ook hier in te groeien! (modules Versterking Frans, Nederlands en wiskunde)

Meer uitgebreide informatie over Latijn of Moderne met TOP! kan u vinden via de tabs hierboven.

In het tweede leerjaar krijg je 25 uren gemeenschappelijk. Daarbij kies je een basisoptie, die de voorbereiding vormt op de studierichting in de tweede graad.

Je hebt op het college de keuze tussen:

  • Grieks-Latijn
  • Latijn
  • Moderne Wetenschappen met TOP! Versterking (Frans en/of wiskunde)
  • Moderne Wetenschappen met TOP! Uitdaging (STEM, Talen of Mens & Maatschappij en Economie)

Meer uitgebreide informatie over Latijn of Moderne met TOP! kan u vinden via de tabs hierboven.

Hieronder kan je meer informatie over Latijn lezen of je kan de brochure hier downloaden.

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/brochure-Latijn-OLVC.pdf” title=”brochure Latijn OLVC”]

Hieronder kan je meer informatie over TOP! lezen of je kan de brochure hier downloaden.

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/03/pdfbrochure_TOP2.pdf” title=”(pdf)brochure_TOP2″]