Volgend citaat vormt een inspiratiebron voor het project Globo Loco, een inleefreis naar India voor leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen:

“Zullen onze leerlingen van hun collegetijd een reflex van behulpzaamheid en dienstbetoon overhouden? Zullen ze zich het lot van de geringen en minstbedeelden aantrekken? Aan deze blijvende levenshouding wordt het succes van onze opvoeding gemeten, evenzeer en nog méér dan aan het slagen in een beroep, of aan het sociale aanzien dat daaruit voortspruit.”

Pater Generaal Peter Hans Kolvenbach sJ, in een toespraak tot de leerkrachten van de Vlaamse jezuïetencolleges.

Globo Loco is een project dat gestart is door enkele leerkrachten van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen. In ons jezuïetencollege bestaat er een rijke traditie van sociaal engagement. We kozen voor India omdat de jezuïeten daar al jarenlang werkzaam zijn. Dat was de start van ons project.

Maar wat is het opzet van het project?

Dagelijks slinkt de wereld, er zijn geen afstanden meer en toch kennen we onze buren niet. En nochtans zullen we in de toekomst steeds meer met elkaar moeten delen: al wat we doen of niet doen heeft onverrichterzake een invloed op alle inwoners van deze planeet. Op de zwaksten het eerst. Klimaat, ontginning en verdeling van grondstoffen, handelsbetrekkingen, migratie, noem maar op. Wie kon nog maar vijftig jaar geleden denken dat onze westerse eetgewoonten zo’n impact zouden hebben op het klimaatfenomeen “global warming”?

Daarom hebben we ons project “Globo” genoemd. “Loco” hebben we eraan toegevoegd: we willen vanuit die globo terug naar onszelf kijken, onze plaats, onze “locus” vinden in dit geheel. Door anderen te ontdekken, leren we onszelf beter begrijpen. Onze plaats zoeken in de dolle wereld van morgen, daar gaan we voor. En er misschien iets aan doen?

Wij willen dus de muren van ons klein bevoorrecht wereldje doorbreken en onze deelnemende leerlingen het dagelijks leven van 2/3 van onze planeetgenoten “aan den lijve” doen ervaren. We gaan kennismaken met een unieke en rijke beschaving samengesteld door een amalgaam van tientallen culturen en godsdiensten die (veelal) vreedzaam samenleven: India.

Wat mag u verwachten?

Het zal geen plezierreis noch een droge studiereis worden. Wel een inleefreis. En die bouwen we rond drie pijlers: vorming, actie en getuigenis.

Wil u graag meer weten? Ga naar de GLOBO LOCO-website!

Wie kan deelnemen?

Aan het project nemen 25 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van het college deel. Zij zijn geselecteerd op basis van een persoonlijke motivatiebrief.

Meer info?

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van dit project: Globo Loco.

Voor vragen kan je ook altijd mailen naar olvc.globo.loco@gmail.com