Inschrijvingen van leerlingen in het schooljaar 2018-2019 voor het schooljaar 2019-2020

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 gebeuren via een centraal aanmeldingsregister via de website : meldjeaan.be  Dit is vastgelegd bij decreet en wordt plaatselijk georganiseerd door het lokaal overlegplatform Antwerpen.

Wettelijke basis :

– Omzendbrief BaO/2012/01 Inschrijven in het basisonderwijs Deel 2 / 2.1. in verband met het bindend karakter van afspraken die in het LOP gemaakt worden.

– decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

– Besluiten van de Vlaamse regering van 27 september 2002, 28 juni 2002 en 13 juli 2012.

Procedure :  algemeen

– Alle aanmeldingen gebeuren, zoals nu wettelijk is voorzien, in drie bewegingen.  In een eerste periode worden de broers en de zussen en de kinderen van personeel aangemeld (elektronisch), in een tweede periode kunnen alle andere kinderen aangemeld worden (elektronisch), in een derde periode zijn er vrije inschrijvingen mogelijk (niet elektronisch)

– Er wordt ingeschreven volgens dubbele contingentering.  Er is een groep indicatorleerlingen en een groep niet-indicatorleerlingen.  Het schoolbestuur legt de definitieve verdeling vast, rekening houdende met de afspraken binnen het lokaal overlegplatform.

– De rangorde binnen de dubbele contingentering wordt bepaald op basis van 2 criteria : afstand (keuze van 50 % tot 90 %) en keuzevoorkeur (De restprocent 10 % tot 50 %).  Afstand wordt nog in twee opgesplitst : 75 % afstand thuis – afstand school ; 25 % kortste afstand naar school.

De school kiest hier voor 50 % afstand en 50 % keuzevoorkeur

Procedure : richtlijnen

 • Alle aanmeldingen gebeuren elektronisch. Men kan aanmelden via een persoonlijke verbinding maar ook via de pc’s die daarvoor beschikbaar zijn bij intermediairen en scholen. Er wordt voorzien in hulp voor wie het daar moeilijk bij heeft.  Aanmeldingen worden niet chronologisch gerangschikt.
 • Ouders melden zich het best aan voor verschillende scholen, als de eerste keuze niet lukt, hebben ze nog andere mogelijkheden.
 • De applicatie zal ervoor zorgen dat alle noodzakelijke gegevens geregistreerd worden. Voor alle scholen waarvoor een leerling aangemeld wordt, geldt hetzelfde adres van woonplaats /verblijfplaats tijdens de schoolweek
 • Elke leerling krijgt na afloop van de rangordening de mogelijkheid om in te schrijven in de school die hoogst op zijn lijst van voorkeur staat en waarvoor hij/zij een gunstige plaats verworven heeft op basis van de rangordening (zie hoger).
 • Voor de scholen van een hogere voorkeur waar geen plaats meer was, krijgen de ouders een weigeringsdocument. Zo kunnen zij hun rechten laten gelden als er eventueel een plaats vrij komt.
 • De scholen krijgen een lijst van alle leerlingen die een gunstige plaats in de rangorde verwierven.

Procedure : De planning

De periodes worden afgesproken als volgt:

 • 01/02 -15/02 à aanmeldperiode broers/zussen en kinderen van personeel
 • Uiterlijk 25/02 à toewijzing broers/zussen en kinderen van personeel
 • 11/03-02/04 à inschrijven broers/zussen en kinderen van personeel
 • 01/03 -19/03 à aanmeldperiode regulier
 • Uiterlijk 29/04à toewijzing regulier
 • 06/05 – 24/05à inschrijvingsperiode (op afspraak)*
 • 28/05 –  à vrije inschrijvingsperiode

 

Kijkdagen en opendeurdag

De school organiseert voor nieuwe leerlingen een kijkdag.

Voor de lagere school en kleuterschool organiseren we deze op dinsdag 19 februari van 13.00 tot 15.00 u.

Op zaterdag 9 februari 2019 organiseren we opendeurdag en dit van 13.30 tot 17.30 u.

 

Wat is een indicatorleerling ?

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Procedure : een aanmelding omzetten in een inschrijving

Dit kan in de volgende periode :

– 11 maart tot en met 24 mei : inschrijvingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel.

– 6 mei tot en met 24 mei : inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen.

– vanaf 28 mei  : vrije inschrijvingsperiode als er nog plaatsen open zijn.

 

Het best nemen de ouders  contact op met de directie waarna een persoonlijke afspraak wordt gemaakt.

Inschrijven kan enkel op afspraak tijdens de kantooruren (8.30 u. – 16.00 u., op woensdag 8.30 – 12.00).  In zoverre de directeur aanwezig en bereikbaar is.   In de grote vakantie wordt er ingeschreven tot 3 juli  en terug vanaf 20 augustus in zoverre dat dit geen weekenddagen zijn.

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, het rijksregisternummer, een identiteitsstuk van het kind, zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas …).

 

Tijdens dit eerste informatiemoment wordt de school met de hulp van de schoolbrochure/opvoedingsproject en aan de hand van mogelijke vragen voorgesteld.  Het schoolreglement wordt toegelicht.

Verder krijgen de mensen nog informatie mee over het openbaar vervoer, het uniform, mogelijk specifiek over het eerste leerjaar, e.d….)

De nieuwe leerling is definitief ingeschreven als het inschrijvingsformulier en het aanmeldingsregister ondertekend is, als het formulier “exemplaar van kennisname en akkoord van het schoolreglement en het opvoedingsproject” na lezing door de ouders van deze beide documenten, ondertekend terug bij de directie is.

 

Weigeren,  maximale voorzieningen :

kleuterschool

Geboortejaar 2017 : 48 leerlingen

Geboortejaar 2016 : 48 leerlingen

Geboortejaar 2015 : 48 leerlingen

Geboortejaar 2014 : 48 leerlingen

 

lagere school

Binnen de huidige materiële voorzieningen bedraagt het maximum aantal leerlingen van de lagere school 560.  Het maximum per klas bedraagt

22 leerlingen per klas in het eerste leerjaar.

24 leerlingen per klas in het tweede, derde en vierde leerjaar

26 leerlingen per klas in het vijfde en zesde leerjaar.

Wegens o.a. dubbelaars en onverwachte gebeurtenissen kan dit aantal met maximaal 1 worden verhoogd.

 

Websites om in de gaten te houden :

https://www.olvcsj.be/