Na een grondige voorbereiding is de samenwerking tussen 3 Europese jezuïetencolleges in 2014 van start gegaan! Via een uitwisseling aan ideeën en pedagogische strategieën met onze internationale collega’s willen we onze visie verdiepen en onze blik op kwaliteitsvol onderwijs verbreden. De pilot group en de directie van onze school vormen de stuwende kracht achter dit project.

Onze Spaanse partnerschool bevindt zich in in San Sebastian, in Baskenland. San Sebastian ligt vlak bij Lojola, geboorteplaats van Ignatius. Dit is de bakermat van de Ignatiaanse spiritualiteit. Ook vandaag nog is dit een zeer inpirerende plek.

Lees hieronder de verslagen van de internationale samenwerking:

Wereldkaart Educate magis in onze school:

Op onze school werken we al 3 jaar succesvol samen met 2 andere Jezuïetenscholen uit Europa, een school uit Galway (Ierse westkust) en één uit San Sebastian (Spaans Baskenland).  Ook wereldwijd wil men de Jezuïetenscholen laten samenwerken.  Hiertoe werd vorig jaar de website ‘Educate Magis’ opgericht.  Educate Magis creëerde o.a. een prachtige wereldkaart waarop alle Jezuïetencolleges, waar ook ter wereld,  staan.  Deze kaart hangt momenteel ook in onze collegegangen ter hoogte van de Manresa ruimte, zeker een bezoekje waard.  Op bijgevoegde foto kan U er  al van genieten.  Via de blog op de website   www.educatemagis.org  kan iedereen meevolgen wat er wereldwijd  zoal gebeurt in de Jezuïetenscholen.  Dit kan de verbondenheid alleen maar aanscherpen.   Ook de internationale samenwerking van onze school verscheen al op de blog.  Wie dit artikel nog niet las, kan het vinden via deze link :    https://www.educatemagis.org/blogs/international-cooperation-3-european-jesuit-schools/

 

 

Marc Tillemans

Wereldkaart Educate Magis

Bij de vraag om een week mee te doen aan een uitwisselingsproject in Ierland, heb ik toch even moeten nadenken. Het enige wat me tegenhield was de onwetendheid van wat er zou komen en de taal. Toch heb ik me laten overhalen. En nu kan ik zeggen wat een ongelofelijke ervaring het geweest is.

Bij het vertrek was al te merken dat de groep van collega’s zeer spontaan en leuk was. Na de lange treinrit, die Ierland doorkruiste, kwamen we aan in Galway.
Daar hebben we samen, met onze Spaanse en Ierse collega’s het stadje en onze B&B kunnen ontdekken.
De tweede dag zijn we in de Jezuïtenschool beland. Daar kregen we een algemene uitleg van de directrice, die ons zeer goed begeleidde. Er waren voor ons, en onze Spaanse collega’s, meteen enkele verschillen duidelijk. Zo was de infrastructuur totaal anders, de omgeving, de uniformen, klasgroepen, …
We hebben wat rondgekeken, enkele lessen mee gevolgd, ideeën opgedaan, gesproken met de Ierse leerkrachten. Een verrijkende dag.
Op dag drie hebben we onze zelf voorbereide les gegeven, en toen kwamen toch weer eventjes de zenuwen. Tot we voor de klas stonden en ons ding deden. De kinderen én leerkrachten waren heel enthousiast.
We namen afscheid van onze Ierse collega’s en kregen de kans om met onze Spaanse collega’s nog naar een BO-school te gaan in Dublin. Een aparte, interessante school. We voelden ons heel welkom op de school en kregen lessen te zien. We vonden dit zeker de moeite waard om mee te pikken. Ook hier zijn in de toekomst mogelijkheden van samenwerking.

Jammer genoeg zat onze tijd er dan al op en wachtte enkel onze terugreis ons nog op. Ook deze is vlot verlopen, met een rugzakje met wat meer ideeën en ervaring.

— Juf Sofie Bertels, 1A —

Drie juffen uit Galway en 3 juffen uit San Sebastian brachten in oktober een werkbezoek aan onze school. Dit bezoek kaderde binnen de internationale samenwerking met 2 Jezuïetencolleges. Belangrijk bij dit bezoek was dat vele leerkrachten van de school didactische ideeën konden uitwisselen met de buitenlandse collega ‘s. Ook streefden we ernaar om zoveel mogelijk kinderen actief te betrekken bij dit project. En dit werkte uitstekend. De voertaal was eenvoudig Engels, maar dat bleek voor vele leerlingen geen probleem. Alle leerlingen uit 5 en 6 kregen een powerpoint van een buitenlandse school voorgeschoteld met aansluitend een vraaggesprek. De Baskische school stelde hun ‘Kariboeni’ project voor in de Manresaruimte. Een project, ten voordele van een schooltje in een arme streek van Venezuela, dat we graag steunen. En op donderdag gaven een aantal juffen lesjes in verschillende klassen. Het was een méér dan geslaagd uitwisselingsbezoek. Via bijgevoegde foto ’s kan U mee de sfeer opsnuiven.

— meester Marc Tillemans —

Project internationalisering

In oktober brachten 3 leerkrachten uit onze school een eerste werkbezoek aan San Sebastian. Isabelle Geysen (zorgleerkracht), Sebastiaan Van Steenberghe (muziekleerkracht) en Marc Tillemans (leerkracht vierde leerjaar) werkten een week samen met de Spaanse collega ‘s. Er waren ook 3 Ierse collega ’s op bezoek. Het was een actief bezoek waarbij we onze school voorstelden aan de plaatselijke collega ’s en leerlingen. We gingen ook op zoek naar de gelijkenissen en verschillen tussen de diverse scholen. Alle lessen, gesprekken en vergaderingen verliepen in het Engels. Juf Isabelle heeft de werking van de zorg in onze school toegelicht en vergeleken met de plaatselijke werking. Meester Sebastiaan gaf enkele muzieklesjes aan de oudste kinderen (vijfde en zesde leerjaar) en meester Marc gaf in de vijfde en zesde klassen een aantal toneellesjes. Dit waren allemaal bijzonder geslaagde activiteiten met een grote respons en enthousiasme van de leerlingen en hun leerkrachten. Buiten de boeiende activiteiten viel vooral de bijzonder hartelijke samenwerking op. Geen moeite was te veel om de wederzijdse uitwisseling optimaal te laten verlopen! Een bezoek aan Lojola stond ook op het programma. Dit bezoek maakte een diepe indruk op alle deelnemers.
In april brengen 3 nieuwe leerkrachten van onze school een werkbezoek aan het college in Galway. En in juni verwelkomen wij onze Ierse en Spaanse collega ’s in Antwerpen.
De start van dit project en het eerste uitwisselingsbezoek in San Sebastian waren alvast een voltreffer. Dat belooft voor de toekomst van onze internationale samenwerking. U zal er ongetwijfeld nog van horen!