Onze Klavers

Vol trots stellen we jullie onze Klavers voor! Ze vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe je hen kan bereiken.

Opslået af Onze-Lieve-Vrouwecollege på 17. april 2016

Hoe de klavertjes ontstonden...

Naar aanleiding van een filmbespreking rond “Pay It Forward” tijdens “KLASSE”-dagen van enkele klassen uit het vierde middelbaar in Massembre(voorjaar 2008), vroegen leerlingen zich af waarom op de school geen mogelijkheid was om leerlingproblemen onder elkaar op te lossen. Ze merkten op dat – vooral jonge – leerlingen het erg moeilijk vinden om met sommige problemen naar een leerkracht te stappen: je niet goed voelen in de klasgroep, pestgedrag …  Zo ontstond in kleine groep het idee om leerlingen hiervoor op te leiden. We zijn als pilootschool ingestapt in het project “Geweldloze School”  van het Vredescentrum, provincie Antwerpen. De vorming vond plaats tijdens het schooljaar 2008-2009 met een achttal potentiële peermediators, die aan de slag gingen tijdens de daaropvolgende schooljaren. Zij kozen een naam – “Klavertjes” – en gingen van start met, naast de peermediationwerking en de werkgroep “Geweldige School”,   het organiseren van een volledige dag rond het thema  “Geweldloosheid”. In de stuurgroep “Geweldige School”, met “Klavertjes”, leerkrachten, directie en ook ouders, werden toen ook twee klavertjes als voorzitter gekozen.

Wat de klavertjes nu zijn geworden...

Vandaag zijn de Klavertjes een groep leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Ze treden op als bemiddelaar in pestconflicten enerzijds en als vertrouwenspersoon voor leerlingen in moeilijkheden anderzijds. Ze krijgen hiervoor een speciale opleiding, begeleid door een aantal leerkrachten. De Klavertjesopleiding wordt gecertificeerd door de stad Antwerpen, die zich mee achter dit initiatief schaart. Zo worden ieder schooljaar een groep kersverse Klavertjes via een officiële huldiging in de bloemetjes gezet. Tenslotte treden de Klavertjes geregeld in overleg met directie en leerkrachten om ook hen beter te informeren over wat allemaal leeft binnen onze school.

Hoe jij de klavertjes kan vinden...

De Klavertjes willen voortdurend voor onze leerlingen bereikbaar zijn. Om hen beter te leren kennen, verwelkomen ze onze kersverse eerstejaars op hun eerste schooldag. Ze komen zich ook voorstellen in alle klassen van de eerste graad, ze gaan mee op onthaaldag en je ziet ze verschijnen op de bezinningsdagen in Heibrand. In iedere klas van het eerste en tweede jaar hangt bovendien een klaverposter. Je kan hen dus makkelijk herkennen op de speelplaats: spreek ze gerust aan! Als je dit wat te spannend vindt, kan je hen altijd een mailtje sturen of een bericht via de facebookpagina.

Wil je meer weten over de Klaverwerking? Contacteer de klavercoaches Geert Henderickx olvc.geert.henderickx@gmail.com of Joos Van Goethem olvc.joos.vangoethem@gmail.com