De ‘cura personalis’ (d.i. de zorg om de individuele leerling) uit de Ignatiaanse pedagogische traditie trachten we te vertalen in een beleid van zorgbreedte en remediale hulp, waarbij niet enkel de talenten van de optimaal functionerende leerlingen worden ontplooid, maar ook die van de leerlingen met tijdelijke leerproblemen en leerachterstanden, met blijvende leerstoornissen, met socio-emotionele problemen, anderstaligen, 

Wil u meer weten over de tweede beweging van de Ignatiaanse pedagogie nl. de ‘cura personalia’?  Hier is de link naar ons opvoedingsproject.