De peters/meters vormen een team dat, in overleg met de titularissen en in samenwerking met de Klavers, instaat voor de organisatie van :

  • middagworkshops: op geregelde tijdstippen: dans, zang, film, sport, creativiteit, …
  • begeleiding bij bezinning en klasdagen
  • studieondersteuning: in deelteams in de mediatheek (planning, huiswerk, extra-uitleg, …) voor de leerlingen.
  • aanspreekmomenten voor de leerlingen

De peters/meters plannen de activiteiten samen met de leerkrachten en kunnen per maand hun aanwezigheid en engagement zelf afbakenen.
Dit betekent geen wekelijkse aanwezigheid op vaste dagen, maar een zelf vast te leggen traject. Dit flexibele systeem naar inhoud en organisatie zal het peter/meterproject beslist een nieuwe boost geven!

Voor meer info kan je je wenden tot dhr. Van Vliet (directeur eerste graad).