De humaniora bestaat uit drie graden van 2 leerjaren.

 • De observatiegraad – 1ste graad
 • De oriënteringsgraad – 2de graad
 • De determinatiegraad – 3de graad

Er zijn binnen het secundair gewoon onderwijs vier onderwijsvormen:

 • ASO     het algemeen vormend onderwijs
 • KSO     het kunstonderwijs
 • TSO     het technisch onderwijs
 • BSO     het beroepsonderwijs

In ons college organiseren wij enkel ASO als onderwijsvorm.

Het ASO geeft een brede algemene vorming die niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Je krijgt er immers een voorbereiding op hoger onderwijs (universitair of niet-universitair).

Wie meer inlichtingen wenst over studierichtingen buiten onze school, kan terecht bij de CLB-vertegenwoordiger van de school, of in het CLB-centrum CLB-3 “De Wissel”.

Projectweek: Durven kiezen

We organiseren voor de leerlingen van het tweede jaar en het vierde jaar een projectweek “durven kiezen” waar we de leerlingen laten kennismaken met de studierichtingen in de volgende graad.

Info-avond: Overgang 1ste naar de 2de graad / 2de graad naar 3de graad

In het derde trimester wordt voor de ouders een info-avond georganiseerd.

CLB “De Wissel”

Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
tel. 03 637 50 60
fax. 03 235 69 31

Meer info over het CLB

ONDERWIJSKIEZER

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor je toekomst.Onderwijskiezer.be helpt je in die zoektocht!

Onderwijskiezer.be is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers,… Kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

Als je vragen hebt, kan je die stellen via deze website; uiteraard kan je ook steeds terecht bij het CLB.

Belangstellingsproef

WAT?

 • De I-Like is een test waarmee je belangstellingen verkent.
 • Auteur: Marc Vanderlocht

VOOR WIE?

 • De I-Like kan gebruikt worden vanaf het zesde leerjaar basisonderwijs tot en met de tweede graad van het secundair onderwijs

HOE?

 • Van 102 activiteiten geef je met een cijfer van 1 tot 7 aan hoe graag je ze doet of zou doen.
 • Als je alle vragen beantwoord hebt, verschijnt een grafiek met je resultaat per belangstellingsdomein.
 • Je kunt dan doorklikken naar de studierichtingen die bij een belangstellingsdomein horen.