Onze visie op goed kleuteronderwijs

De visie waardoor onze kleuterschool zich laat leiden, staat beschreven in de tekst van ons opvoedingsproject, de 10 bewegingen.

De bewegingen zijn vooral beschreven vanuit het standpunt van de leerkracht naar de leerling toe.

Onze kleuterschool streeft naar een ideale leef-, werk- en geloofsgemeenschap waarin elk kind maximale ontplooiingskansen willen geven met het oog voor het totale kind.

Onze klemtonen van goed kleuteronderwijs

We streven naar kwaliteitsonderwijs waarbij de kleuter centraal staat . We trachten een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kleuters te creëren waardoor zij zich gemotiveerd en geboeid gaan bezighouden met nieuwe uitdagingen  waarbij hun grens van individuele mogelijkheden en talenten zal aangesproken worden om zo ontwikkeling te ondersteunen.

Daartoe creëren we een rijke en uitdagende leeromgeving met gedifferentieerd materiaalaanbod in de speelleerhoeken  waarbij elk kind zich kan ontplooien op zijn/haar tempo en niveau . De leerimpulsen en de leeromgeving zijn ervaringsgericht , kindgericht en creatief.

Naast betrokkenheid is het welbevinden van de kleuter een zeer belangrijk aspect. De kleuter moet zich goed voelen in de groep en  in contact met de juf.

We kiezen voor combiklassen, dit verhoogt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters.  Differentiatie is het sleutelwoord. Deze differentiatie geeft elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. Dienstbaarheid is een belangrijk aspect binnen de combiklassen. Kinderen ontmoeten elkaar, leren van elkaar, werken samen en helpen  elkaar.   

Een goede begeleiding door de kleuterleerkracht en differentiatie zijn onze sleutelwoorden.

Waarom combiklassen?

  • Individuele begeleiding van de kinderen
  • Als team verantwoordelijk voor de kinderen
  • Veel kansen naar welbevinden
  • Grotere leerwinst
  • Sneller ontwikkelende zelfstandigheid en zelfvertrouwen
  • Coöperatieve werkvormen: kinderen leren meer van elkaar dan van de leerkracht
  • Differentiatie is een sleutelwoord
  • Verrijkt taal en ontwikkeling
  • Versterkt de dienstbaarheid