Voorzitter van de inrichtende macht:

dhr. Peter Michielssens

Algemeen directeur OLVC:

mevr. Cécile Veraert

Directieteam basis school:

dhr. Walter Van Boxem (mail)
mevr. Lieve Belet (mail)
mevr. Machteld Horemans
specifiek kleuterschool: mevr. Isabelle Deceulaer

Centrum Voor Leerlingbegeleiding:

VCLB De Wissel
Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
www.vclbdewisselantwerpen.be

Contactpersoon basisschool: Yasmien Willems

    Maatschappelijk werkers:

Paula Jussila
dr. Ellen Jochems
Bea Van Dongen (verpleegkundige)

Voorzitter Ouderraad basisschool:

mevr. Véronique Saverys-Vanden Bempt
mail: ouderraad@olvcsj.be

Voorzitter Schoolraad basisschool:

mevr. Diane Swinnen-Moonen

Samenstelling van de beroepscommisie

De beroepscommissie wordt samengesteld zodra er een ouder zich tot de beroepscommissie richt. Vooraf moeten echter een aantal stappen gezet worden die beschreven staan in het schoolreglement.

Pedagogische begeleiding

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtigen van de overheid

Schoolbegeleiders
dhr. Lieven De Luyck
dhr. Wouter Van de Walle
Begeleider godsdienst
dhr. Lieven De Luyck
Begeleider lichamelijke opvoeding
mevr. Ingaline Dierckx-Visschers