Voorzitter van de inrichtende macht:

dhr. Peter Michielssens

Algemeen directeur OLVC:

mevr. Cécile Veraert

Directieteam basisschool:

dhr. Walter Van Boxem
mevr. Lieve Belet
mevr. Machteld Horemans
specifiek kleuterschool: mevr. Isabelle Deceulaer

Centrum Voor Leerlingbegeleiding:

VCLB De Wissel
Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
www.vclbdewisselantwerpen.be

Contactpersoon basisschool: Yasmien Willems

    Maatschappelijk werkers:

Paula Jussila
dr. Ellen Jochems
Bea Van Dongen (verpleegkundige)

Voorzitter Ouderraad basisschool:

mevr. Véronique Saverys-Vanden Bempt
mail: ouderraad@olvcsj.be

Voorzitter Schoolraad basisschool:

mevr. Diane Swinnen-Moonen

Samenstelling van de beroepscommisie

De beroepscommissie wordt samengesteld zodra er een ouder zich tot de beroepscommissie richt. Vooraf moeten echter een aantal stappen gezet worden die beschreven staan in het schoolreglement.

Pedagogische begeleiding

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingdienst.
Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit de overheid.

  • schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
  • Godsdienst: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
  • Lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierckx-Visschers

Meer informatie over Cebeco vindt u op www.cebeco.org.